Profil firmy Misja, Wizja i Wartości Fakty i liczby Nasze działy Nasi Pracownicy Disclaimer Ogólne Warunki Handlowe
Jesteś tutaj Home >> O Dutron >> Disclaimer

SZANUJEMY PAŃSTWA PRAWO DO PRYWATNOŚCI.

Od 25 maja obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), które ustala nowe zasady kontaktu elektronicznego. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dutron Śrem Sp. z o.o. z siedzibą w Psarskiem, ul. Klonowa 1, 63-100 Śrem oraz spółki powiązane: Karma Bella Technika Sp. z o.o., Psarskie, ul. Klonowa 1, 63-100 Śrem i Dutron BV z siedzibą w Holandii, 6951 KG Dieren, Industrielaan 20.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) poniżej wyjaśniamy zasady, na jakich przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe, a także omawiamy Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Dutron Śrem Sp. z o.o., z siedzibą w Psarskiem (adres: ul. Klonowa 1, 63-100 Śrem), NIP: 7851713502 oraz spółki powiązane Karma Bella Technika
Sp. z o.o., z siedzibą w Psarskiem (adres: ul. Klonowa 1, 63-100 Śrem), NIP: 7851594836 i Dutron BV
z siedzibą w Holandii, Industrielaan 20, 6951 KG Dieren, NIP: NL002909091B01 (dalej jako „Dutron”).

 

Dutron zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w RODO oraz przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez Dutron Państwa danych osobowych, pozostajemy
do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: ochronadanych@dutron.pl.

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Dutron zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dutron jako administratora danych osobowych, tj.: w celu świadczenia usług na rzecz klientów Dutron, w celu marketingu usług Dutron
  (w tym informowania o wydarzeniach organizowanych przez Dutron, wydarzeniach, w których Dutron uczestniczy oraz o działalności Dutron), a także w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witrynami dutron.pl, dutron.nl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Dutron z klientami lub z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Dutron (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Dutron (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dutron (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu wskazanym
  przy zapytaniu o taką zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam,
np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Dutron
lub wykonanie usługi przez Dutron.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie, IT oraz marketingowo-promocyjne, a także inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Dutron
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

Dutron, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami może powierzać przetwarzanie im Państwa danych osobowych.
W każdym przypadku podmioty te będą przy tym zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych
oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską
lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 1. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów Dutron jako administratora danych;
 2. do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych;
 3. do upływu okresu, w którym firma Dutron jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania
  (w szczególności przechowywania) danych osobowych;
 4. do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
  w celach marketingowych;
 5. do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec otrzymywania jakichkolwiek informacji
  od Dutron;
 6. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa

Zgodnie z zasadami określonymi w RODO i w przewidzianym tam zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (cofnięcie takie może być dokonane w każdym czasie, przy czym pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego firma Dutron dokonała na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem).

Jeżeli nie chcą Państwo, aby firma Dutron przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo
w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Zamiar skorzystania z ww. uprawnień należy zgłosić Dutron listownie lub drogą mailową
na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli Państwa zdaniem Dutron przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r.: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 

Wersja z dnia: 24 maja 2018 r.


z powrotem
Produkty

Wiązki kablowe
Podzespoły techniczne
Usługi

Inżynieria procesu
Zakupy
Montaż
Pakowanie
Logistyka
Kontrola jakości
Branże

Budowa maszyn
Budowa narzędzi
Przemysł oświetleniowy
Elektronika
Formowanie tworzyw sztucznych
Kontrola klimatu
Motoryzacja
Telekomunikacja
O Dutron

Profil firmy
Misja, Wizja i Wartości
Fakty i liczby
Nasze działy
Nasi Pracownicy
Disclaimer
Ogólne Warunki Handlowe
Aktualności

Wydarzenia
Archiwum
Kontakt

Formularz kontaktowy
Dojazd
Praca w Dutron